Saturday, July 31, 2010

CINTA DAN MAHABBATULLAH - 2

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

ORANG-ORANG YANG DICINTAI ALLAH SWT

Allah Subhannahu wa Ta’ala mencintai dan dicintai. Allah Subhannahu wa Ta’ala berfirman di dalam surat Al-Ma’idah: 54, yang artinya: “Maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai Allah.”Cinta Dan Mencintai Allah

Mereka yang dicintai Allah Subhannahu wa Ta’ala :
 • Attawabun (orang-orang yang ber-taubat),
 • Al-Mutathahhirun (yang suka bersuci),
 • Al-Muttaqun (yang bertaqwa),
 • Al-Muhsinun (yang suka berbuat baik)
 • Shabirun (yang penyabar),
 • Al-Mutawakkilun (yang bertawakal kepada Allah)
 • Al-Muqsithun (yang berbuat adil).
 • Orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam satu barisan seakan-akan mereka satu bangunan yang kokoh.
 • Orang yang berkasih-sayang, lembut kepada orang mukmin.
 • Orang yang menampakkan izzah/kehormatan diri kaum muslimin di hadapan orang-orang kafir.
 • Orang yang berjihad (bersungguh-sungguh) di jalan Allah.
 • Orang yang tidak takut dicela manusia karena beramal dengan sunnah.
 • Orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah setelah menyelesaikan ibadah wajib.

SEBAB-SEBAB UNTUK MENDAPATKAN CINTA ALLAH Subhannahu wa Ta’ala
 • Membaca Al-Qur’an dengan memikirkan dan memahami maknanya.
 • Berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhannahu wa Ta’ala dengan ibadah sunnah setelah menyelesaikan ibadah yang wajib.
 • Selalu mengingat Allah Subhannahu wa Ta’ala , baik de-ngan lisan, hati maupun dengan anggota badan dalam setiap keadaan.
 • Lebih mengutamakan untuk mencintai Allah Subhannahu wa Ta’ala daripada dirinya ketika hawa nafsunya menguasai dirinya.
 • Memahami dan mendalami dengan hati tentang nama dan sifat-sifat Allah.
 • Melihat kebaikan dan nikmatNya baik yang lahir maupun yang batin.
 • Merasakan kehinaan dan kerendahan hati di hadapan Allah.
 • Beribadah kepada Allah pada waktu sepertiga malam terakhir (di saat Allah turun ke langit dunia) untuk bermunajat kepadaNya, membaca Al-Qur’an , merenung dengan hati serta mempelajari adab dalam beribadah di hadapan Allah kemudian ditutup dengan istighfar dan taubat.
 • Duduk dengan orang-orang yang memiliki kecintaan yang tulus kepada Allah dari para ulama dan da’i, mendengar-kan dan mengambil nasihat mereka serta tidak berbicara kecuali pembicaraan yang baik.
 • Menjauhi/menghilangkan hal-hal yang menghalangi hati dari mengingat Allah Subhannahu wa Ta’ala .
(Disadur dari kalimat mutanawwi’ah fi abwab mutafarriqah karya Muhammad bin Ibrahim
Al-Hamd oleh Abu Muhammad ).

Artikel sebelumnya [1]

0 komentar:

Post a Comment