Saturday, April 10, 2010

PINTU-PINTU SURGA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Dari Mu'az bin Jabal radhiallahuanhu dia berkata: Saya bertanya: "Ya Rasulullah, beritahukan (kepada) saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka." (Maka) beliau bersabda: "Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah ta'ala. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya sedikitpun, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji."

Kemudian beliau menambahkan: "Maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu surga? Puasa adalah benteng, sodaqoh akan mematikan (menghapus) kesalahan sebagaimana air mematikan api, begitu juga shalatnya seseorang di tengah malam (qiyamullail). Kemudian beliau membacakan ayat (yang artinya) "Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya".

Kemudian beliau bersabda lagi: "Maukah kalian aku beritahukan pokok dari segala perkara, tiangnya, dan puncaknya? Aku menjawab: "Mau ya Nabi Allah." Lalu beliau bersabda; "Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah Jihad."

Kemudian beliau bersabda: "Maukah kalian aku beritahukan sesuatu (yang jika kalian laksanakan) kalian dapat memiliki semua itu? Aku berkata: "Mau ya Rasulullah." Maka Rasulullah memegang lisannya lalu bersabda: "Jagalah ini (dari perkataan kotor dan buruk)."

Aku berkata: "Ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum juga atas apa yang kita bicarakan?" Beliau bersabda: "Adakah yang menyebabkan seseorang terjungkel wajahnya di neraka?" Atau sabda lain beliau: "Di atas hidungnya - selain buah dari yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka?"


[Hadits 29 ~ Kumpulan Hadits Arbain Oleh Imam Nawawi]

0 komentar:

Post a Comment